เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ศบค. เผยพบผู้ป่วย โควิด จาก ตลาดบางแค เพิ่มอีกนับร้อย

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ศบค. เผยพบผู้ป่วย โควิด จาก ตลาดบางแค เพิ่มอีกนับร้อย

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย พญ.อภิสมัย รายงานสถานการณ์ โควิด ของ ตลาดบางแค ว่าในขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 100 ราย หวั่นแพร่เชื้อข้ามจังหวัด ตลาดบางแค – พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นที่ตลาดบางแค ว่าจากตรวจหาเชื้อเบื้องต้นพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย 107 ราย หลังจากทำการตรวจหาเชื้อแล้ว 995 ราย แต่เป็นการตรวจในตลาดวันเดอร์เป็นหลัก จะมีการตรวจตลาดใกล้เคียง และชุมชนรอบๆ 7 ชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการตรวจร่วมโดยใช้น้ำลาย 2,772 ราย 

พบผลบวก แต่ต้องใช้เวลาตรวจหาผู้ติดเชื้อ เนื่องจากเป็นการตรวจรวมกันหลายคน เช่น 5 คนก็ต้องตามกลับไปย้อนผล 5 คนนี้ นำไปเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันว่า ใครที่ติดเชื้อ อาจติด 1-2 รายหรือทั้ง 5 รายก็ได้ จึงต้องใช้เวลา ตอนนี้กำลังแยกผลที่ต้องรายงานให้ทราบทยอยออกมา

โดยพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 4 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสาคร เนื่องจากตลาดมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดรอบๆ ตามการคมนาคม และที่เคยพูดมาตลอด ผู้ค้าในตลาดบางครั้งรับสินค้าจากตลาดที่ 1 เชื่อมโยงไปตลาดที่ 2 อาจข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดทำให้ติดเชื้อข้ามจังหวัด

ซึ่ง พญ.อภิสมัย ยังได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมภายในตลาดอีกว่า ตลาดพื้นที่ติดกันมีความแออัดพอสมควร เฉพาะตลาดวันเดอร์มีมากถึง 1 พันแผงค้า พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง 1,200 คนในตลาด มีทางเข้าออกเชื่อมต่อหลายทาง มาตรการคัดกรองอุณหภูมิเข้าออกตลาดอาจย่อหย่อน พื้นที่ใต้ถุนภายใต้ห้างเป็นพื้นที่ค่อนข้างเตี้ย ไม่มีการระบายอากาศ พฤติกรรมคนในตลาดก็ชัดเจน ไม่มีการสวมหน้ากากหรือสวมผิดวิธี เคี้ยวหมาก ตะโกน บ้วนน้ำลายลงพื้น

พร้อมระบุอีกว่ารายงานพฤติกรรมใกล้เคียงกัน คือ 1.เราไม่สามารถระบุตัวผู้ค้าลูกจ้างเข้าออกตลาด เพราะบางเจ้าให้อีกคนมาเช่าแผงตัวเอง ตลาดอาจไม่ได้ลงทะเบียนผู้ค้า ไม่สามารถติดตามได้ว่าใครเข้าออกตลาด 2.การปฏิบัติตามมาตรการตลาดสดน่าซื้อยังหละหลวม และ 3.มาตรการคัดกรองอุณหภูมิ สแกนเข้าใช้บริการ ทำไม่ได้กรณีเข้าออกหลายทาง หรือไม่มีประสิทธิภาพ เน้นย้ำตลาดถ้าพบว่าพฤติกรรมผู้ค้ามีการข้ามพื้นที่แต่ละจังหวัด มารับตลาดหนึ่งไปขายอีกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ผู้ประกอบการและพื้นที่ต้องหารือร่วมกัน เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ คล้ายกัน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันก่อนเกิดระบาดแล้วตามมาแก้ไข

ด้าน สปคม.รายงานว่า กทม.มีมาตรการคัดกรองเชิงรุกมาตลอด โดยสุ่มตรวจพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทั่วกทม. รวม 437 แห่ง จำนวน 45,012 คน พบติดเชื้อ 20 ราย คิดเป็น 0.04% ค่อนข้างกระจายหลายตลาด ไม่ได้พบเป็นกลุ่มก้อน แต่ตลาดบางแคถือว่าพบเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ พยายามควบคุมจำกัดการแพร่เชื้อให้ได้ การค้นพบกลุ่มก้อนระบาดครั้งนี้มาจากระบบเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคเป็นระบบ กทม

ในหลวง-ราชินี-เจ้าคุณพระ เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ในหลวง ราชินี พร้อมด้วยเจ้าคุณพระ เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธชินราช, ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาล จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 18.28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

จากนั้นเสด็จ ฯ ไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราช ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา

จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เฝ้า ฯ รับเสด็จ การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร

ต่อมา เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม แล้วเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก”

ก่อนเสด็จ ฯ ไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

สมควรแก่เวลาเสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตเว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย